Veranderingen ’t Centrum

KameleonDe kameleon is een uniek beestje. Hij kan heel snel en volledig van kleur veranderen en zich daarmee razendsnel aanpassen aan zijn omgeving. Met alle veranderingen in onze samenleving moeten wij, net zoals de kameleon, onszelf ook veranderen en aanpassen.

In opdracht van het groot bestuur (vertegenwoordigers van de diaconieën betrokken kerken) en het dagelijks bestuur is het afgelopen jaar onderzocht welke veranderingen we moeten doorvoeren die ons wapenen voor de toekomst, zowel financieel als organisatorisch. Het is alsof je een nieuw fundament onder een bestaand huis moet aanbrengen. Dat moet goed doordacht gebeuren en goed voorbereid worden. Dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Om zowel financieel als organisatorisch sterker te staan voor de toekomst is besloten tot een aantal veranderingen die onze toekomst veilig moeten stellen. Het gaat om de onderstaande veranderingen welke in nauw verband staan met elkaar:

1. Samenwerkingscontract met het Leger des Heils Midden Nederland;
2. Opzet van twee projecten gericht op het begeleiden naar werk;
3. Samenwerking bestuursniveau met de Meerpaal met op termijn de ambitie tot een fusie.

leger des heilsSamenwerking Leger des Heils
Steeds vaker blijkt dat we professionele steun nodig hebben als het gaat om het helpen en begeleiden van een deel van onze bezoekers. We hebben gezocht naar een professionele partij die ideologisch achter de doelstelling van ’t Centrum staat en die in staat is continuïteit te brengen op personeelsgebied en onze vrijwilligers beter kan toerusten. Het Leger des Heils kwam daarbij als meest voor de hand liggende partner uit de bus.

Het Leger des Heils heeft niet alleen veel expertise in huis waar het gaat om toerusting van onze coördinatoren en vrijwilligers maar ook waar het gaat om bijzondere hulp of begeleiding van onze bezoekers als dan nodig mocht blijken. Onze huidige coördinatoren kregen allemaal de gelegenheid vanuit een voorkeurspositie te solliciteren op een nieuwe aanstelling bij Het Leger des Heils. Niet alle coördinatoren hebben de keuze gemaakt om te solliciteren. In de praktijk zullen de bezoekers hier niet veel van merken omdat de coördinatoren terug gedetacheerd worden naar het Inloophuis. Door deze samenwerkingsvorm zorgen we voor meer continuïteit bij ziekte en/of verloop van coördinatoren, meer professionaliteit en toerusting van vrijwilligers en op termijn ruimte in de exploitatie dus een financieel draagbaar model.

Begeleiden naar werk
Bijna ongemerkt zien we dat we in het afgelopen jaar steeds vaker jongeren en ouderen begeleiden naar werk. We zijn een erkend werk- leerbedrijf en zowel jongeren als ouderen kunnen bij ons stagelopen. Dit gebeurt in de praktijk onder begeleiding van vrijwilligers en coördinatoren. Met name de Kerk In de buurtwinkel heeft ons geleerd dat je een win-win-win kan organiseren met originele ideeën. We helpen mensen door voor heel kleine prijsjes kleding te verkopen.

fietsOnder begeleiding van de vrijwilligers kunnen we daar ook mensen helpen om in een arbeidsritme te komen en tal van vaardigheden leren. En als derde win-win leveren al die kleine prijsjes toch weer zoveel inkomsten op dat er zaken mee betaald kunnen worden zoals nieuwe meubilair voor het Inloophuis of inventaris voor de tweede en derde locatie voor opvang van stichting de Meerpaal.

We geloven dat dit soort initiatieven een win- win-win op kunnen leveren in een tijd waar steeds meer jongeren, ouderen en asielzoekers een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij de begeleiding naar werk. Om die reden gaan we als aanvulling op de kerk in de buurtwinkel nog twee vergelijkbare projecten realiseren.

koffie

Een mini koffiebranderij naar het voorbeeld van Rotterdamse Heilige Boontjes waarbij jongeren
geleerd wordt koffie te branden en te verkopen als volleerd Barista. (Maker en verkoper van bijzondere bakkies koffie) Het tweede vergelijkbare project is het opknappen van fietsen. Beide projecten zijn een samenwerkingsverband tussen ’t Centrum, de Meerpaal en het Leger des Heils.

Samenwerking de Meerpaal
Weeshuis WoerdenStichting de Meerpaal en ’t Centrum als Inloophuis komen als organisaties steeds dichter bij elkaar. In de praktijk blijkt vaak dat het moeilijk uit te leggen is dat er verschillende organisaties schuilgaan achter al de activiteiten die in het weeshuis Woerden ontplooid worden. De jongeren en ouderen die door de Meerpaal opgevangen worden in de verschillende locaties in Woerden komen als vanzelfsprekend ook in ’t Centrum en de Kerk in de buurtwinkel. De jongeren die opgevangen moeten begeleid worden naar werk.

Kortom redenen genoeg om bestuurlijk samen te werken met een ambitie om op termijn te fuseren.

Resume
Het streven is om alle veranderingen in oktober 2016 doorgevoerd te hebben en dit te markeren met een wat meer bijzonder moment waarbij u de gelegenheid krijgt kennis te maken met alle veranderingen en verbeteringen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die u hiervoor hebt kunnen lezen. Uiteraard is dit alles goed doorgesproken met de coördinatoren en de begeleider. Mocht u ondanks deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan één van onze bestuursleden of aan de begeleider van de coördinatoren John Tamerus: Email: info@inloophuiswoerden.info

Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals gezegd hopen we met deze veranderingen nog dichter te komen bij datgene wat we elke dag nastreven. Voor iedereen!

Originele extra nieuwsbrief nalezen? Centraal Extra Editie juli 2016