Boekpresentatie Koffieacademie OVErHOOP

OVErHOOP Koffieboekje Rob MuijtKoffie Academie OVErHOOP is onderdeel van koffiebranderij OVErHOOP. De plek om meer over koffie te leren. Onze eigen deelnemers worden hier opgeleid maar ook voor onze klanten zij er tal van mogelijkheden om meer over koffie te leren.

Vandaag werd het eerste eigen koffieboek gepresenteerd. Een klein boekje met een fantastische verhaal dat de lezer meeneemt op de 1200 jaar durende wereldreis van koffie. Oude verhalen waarin feiten, legendes  en sterke verhalen elkaar afwisselen.

Een reis die 850 na Chr. begon in Ethiopië en een reis waar zelfs jongens uit het Woerdense Weeshuis nog een rol in speelde.

Het eerste exemplaar werd op 6 december uitgereikt aan Rob Muijt als één van onze trouwe helpers en vrijwilligers in koffiebranderij OVErHOOP en die de redactie voor deze eerste uitgave van de OVErHOOP koffieacademie verzorgde.