Stadsimker Chris van Iersel over bijen vrijdag 8 maart

Onze stadsimker Chris van Iersel legt aanstaande vrijdag 8 maart om 20.00 uur alles uit over zijn bijen in Inloophuis ’t Centrum.
Zijn verhaal is niet zomaar een verhaal maar heel actueel want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. Er is aandacht en actie nodig voor de wilde bij want de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.
Meer horen? Kom vrijdag 8 maart naar Inloophuis ’t Centrum