Week tegen eenzaamheid

Afgelopen week (de week van 30 september) stond ook in ons Inloophuis de Week tegen Eenzaamheid centraal. Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen en waar kun je dat beter doen dan in ons Inloophuis.

Eén tegen eenzaamheid werd georganiseerd door het ministerie van VWS maar kreeg een tastbaar gezicht on ons weeshuis Woerden. Eenzaamheid is niet alleen een ding van ouderen. Ook onder jongeren is het een groeiend probleem.

Meerdere bezoekers werden geïnterviewd. Onze 36-jarige Saphira Metekohy had het georganiseerd en heeft hierover zelf ook heel actief meegepraat in meerdere interviews bij het Algemeen Dagblad en Schippersbitter op Apple Podcast. Als kind voelde ze zich als eenzaam en alleen. Ze groeide op in een onveilige gezinssituatie met gescheiden ouders. ,,Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een kind.’’

Gerard wordt geïnterviewd en gefilmd

Goed gedaan Saphira!! Meer weten over de interviews? Druk op de links…