’t Regentenpenseel officieel in nieuwe handen

In 2012 startte schilders club ’t Regentenpenseel onder de bezielende leiding van de kunstschilder Frans Krekel en zijn assistent Jan Graafmans. Al snel werd de regentenkamer te klein en moest er verhuisd worden naar de grote zaal ’t Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

In het begin beperkten de schilderlessen  zich nog tot aquarel schilderen maar in de loop der  tijd ontwikkelde het zich tot tal van stijlen. Sponsors stelde materiaal beschikbaar en cursisten ontpopten zich met enige regelmaat tot grootmeesters. In de grote zaal is er tegenwoordig een permanente expositie van nieuwe kunstwerken.

Vlak voor de zomer 2016 heeft Frans Krekel op 89 jarige leeftijd het Regentenpenseel doorgegeven aan zijn opvolger Cor van Drogenbroek.

Frans

Frans Krekel is voor ons allemaal een zeer gewaardeerd grootmeester en de man die aan de basis stond van onze schilders club ’t Regentenpenseel.  Cursisten en fans genoten van de geniale eenvoud van zijn uitleg en begeleiding. Geef Frans Krekel een eigen keus en zijn kunstwerken die vertaald werden door de cursisten vertelden hun eigen verhaal.  Het leverde  een hele serie geweldige schilderwerken op  waarin cursisten gestimuleerd werden om zich verder te ontplooien.  Frans Krekel is voor ons de grootmeester die via anecdotes en verhalen uit zijn levensgeschiedenis inzicht verschafte in verschillende creatieve werelden van schilderkunst.

Frans namens ons allen bedankt!

In gezondheid en vol energie gaat Frans Krekel op 89 jarige leeftijd de volgende stappen zetten in zijn vrijwilligerswerk en kunstzinnige leven. Cor van Drogenbroek neem het over. We hebben alle vertrouwen dat hij doorbouwt op het stevige fundament van zijn voorganger.

Kom gerust een keer vrijblijvend kijken op de vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur. De maanden juli en augustus is het zomerreces.
De kosten € 2,50 per les inclusief materialen en koffie. Wilt u aansluitende gebruik maken van de lunch dan kan dat als deelnemer aan de schildersclub voor de halve prijs ( € 1,- )