ANBI informatie

  1. ANBI goedgekeurdPer 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren. Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens onder elkaar vinden:

Naam ANBI:
Diaconale Stichting Jongeren Ontmoetings- en Advies Centrum (JOAC)

RSIN:  Deze afkorting staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 007922243

Kamer van Koophandel nr: 41184393

Post- of bezoekadres: Hogewoerd 3A-1, 3441 BE Woerden

E-mail adres : info@inloophuiswoerden.info

Telefoonnummer: 0348-434053

Doelstelling‘Vanuit de liefde van Christus hulpverlening bevorderen ten dienste van een ieder die op haar een beroep doet.’

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:
‘t Centrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen van jong tot oud. Een plaats voor iedereen die houdt van:
gezelligheid
– spelletjes
– een gezamenlijke maaltijd
– een huiselijke sfeer
– persoonlijke aandacht

Met uitzondering van de maandagen is het Inloophuis de gehele week geopend van ongeveer 10.00 uur ’s morgens tot ongeveer 22.30 uur ’s avonds.  Iedereen is welkom en gedurende de openingstijden is er volop gelegenheid voor een bak koffie, thee of wat fris. Rond het middaguur wordt een lunch verzorgd en ’s avonds een diner voor maximaal 30 personen. Het geserveerde eten en drinken wordt  bewust tegen zo laag mogelijke prijzen aangeboden.

Het inloophuis organiseert ook maandelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld een bowlingavond, een bingo avond of een ander origineel evenement.

Het inloophuis mag zich verheugen in een steeds groter wordende bekendheid zowel in Woerden als in de directe omgeving. De bekendheid wordt bevorderd door het uitbrengen van een kwartaalblad genaamd De Centraal, een website www.weeshuiswoerden.nl en maatschappelijke stages die op hun beurt weer veel mond op mond reclame maken.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

– Marc Angenent (voorzitter)
– Marielle Amahorseya (secretaris)
– Margriet van Buren (penningmeester)
– Gert van Drie (lid)
– Iet Schouten (lid)

BeloningsbeleidDe stichting werkt als uitgangspunt met part time betaalde krachten in de rol van coördinatoren en met vrijwilligers in de rollen van kookvrijwilligers en gastvrouw – gast heer. In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligersvergoeding binnen de kaders van vigerende wet en regelgeving en altijd ondersteund door een vrijwilligerscontract.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden:
De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op deze website onder het drop down menu ‘jaarverslag’.
Druk op deze link om bij het jaarverslag 2011 te komen: Jaarverslag ’t Centrum Inloophuis 2011
Druk op deze link om bij het jaarverslag 2012 te komen: Jaarverslag ’t Centrum Inloophuis 2012
Druk op deze link om bij het jaarverslag 2013 te komen: Jaarverslag ‘t Centrum Inloophuis 2013
Druk op deze link om bij het jaarverslag 2014 te komen: Jaarverslag ’t Centrum  Inloophuis 2014
Druk op deze link om bij het jaarverslag 2015 te komen: Jaarverslag t-Centrum  Inloophuis 2015
Druk op deze link om bij het jaarverslag 2016 te komen: Jaarverslag ’t Centrum  Inloophuis 2016

Financiële verantwoording :
De financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op deze website onder het drop down menu ‘jaarverslag’.