KTC de Meerpaal

KTC de MeerpaalHet spiksplinternieuwe KamerTrainingsCentrum (KTC) de Meerpaal is als 2e vestiging  gehuisvest in een prachtig pand in het hartje van de Woerdense binnenstad tussen de Voorstraat en de Achterstraat.  KTC de Meerpaal is opgericht als een leefgemeenschap.

Sinds 1981 bied Stichting de Meerpaal begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen. Ongeacht ras, huidskleur of godsdienst willen wij mensen die even geen dak boven hun hoofd of thuis hebben, helpen hun weg terug te vinden naar een veilig plekje in onze maatschappij. Hiervoor hebben we twee locaties met verschillende formules. Hieronder vindt u de opvang formule in en rondom het pand Achterstraat 8A in Woerden.  Het gaat hierbij om de opvang van jongeren (op dit moment meisjes / jonge vrouwen). Voor criteria rondom de opvang van een bredere doelgroep volgt u de volgende link: Opvang Meerpaal

Onze nieuwe kamertrainingscentrum, KTC de Meerpaal bestaat uit een 5-tal sfeervolle kamers met gemeenschappelijke keuken, toilet en douche. Dit biedt ruimte voor privacy en voor saamhorigheid. In de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de woonkeuken, de keuken en het balkon, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

In januari 2015 hebben we definitief de deuren geopend en is er naast de begeleider – coördinator plek voor 4 jongeren (op dit moment meisjes / jonge vrouwen)  die nog een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Samen wonen ze in dit grote prachtige pand.

Op een aantal dagen per week wordt er met elkaar gegeten en aansluitend drinken we koffie. Regelmatig zijn we te vinden in het andere pand van de Meerpaal aan de Havenstraat 6, waar we soms mee eten in het Inloophuis of meehelpen met een van de vele activiteiten daar. Ook hebben we gezamenlijke activiteiten zoals woongroep vergaderingen, activiteitenavond en een bezinning. Buiten deze activiteiten om kennen we ons jaarlijkse woongroep uitje, om de vier weken een klussen dag en elk jaar in het voorjaar een woongroep weekend. Dit, en alle ontmoetingen die spontaan ontstaan, maakt het woongroep leven juist zo leuk.

We vinden het belangrijk om er voor de ander te zijn en ook te genieten van het leven met elkaar. Enkele kernwoorden die ons als woongroep typeren zijn; humor, acceptatie, gelijkwaardigheid, spontaniteit en gezelligheid.

Formule
De formule van De Meerpaal (locatie Achterstraat 8A te Woerden) is als volgt:

  • God liefhebben boven alles en onze naasten zoals onszelf.
  • Laagdrempeligheid en kleinschaligheid
  • Een zoveel mogelijk gelijkwaardige houding tussen vrijwilligers, beheerder en bewoners op basis van wederzijds respect en naastenliefde.
  • Uitgaan van de deskundigheid en kracht van de gasten zelf wat betreft zijn of haar problemen, de oplossingen daarvoor of manieren om er mee om te gaan.

Veilige haven
KTC de Meerpaal is een veilige haven waar onze jongeren  (op dit moment meisjes en jonge vrouwen) even tot rust kunnen komen. Het is laagdrempelig. De intake en zorg wordt samen met de zorg partner Leger des Heils georganiseerd.

Structuur
Wij bieden structuur aan onze gasten en spreken hem/haar aan op zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo moet de jongere huur betalen en moet hij/zij zich aansluiten bij de avondmaaltijd van het beheerders gezin. Tijdens de gezamenlijke maaltijd is er tijd voor een luisterend oor, een arm om de schouder en een duwtje in de goede richting als daar behoefte voor is.

Wij stimuleren dat iedere gast een regelmaat heeft qua dagbesteding. Dit kan een harde voorwaarde zijn. Dit betekent dat de gast zo snel mogelijk 32 uur bezig dient te zijn met studie, vrijwilligerswerk of betaald werk.

Woning (locatie Achterstraat, Woerden)
De gast komt te wonen in een mooi pas gerenoveerd pand in het centrum van Woerden. Hier wonen onze gasten midden in de samenleving.

Intake
Wilt u, een kennis of familielid van onze opvangmogelijkheid gebruik maken dan vindt er eerst een intakegesprek plaats met een van de medewerkers van het Leger des Heils. Samengevat hanteren we de volgende criteria:

Opnamecriteria
Onze gast moet hulpbegeleiding accepteren, redelijk zelfstandig zijn, eigen bijdrage betalen en het huisreglement onderschrijven.

Contra-indicaties: Ernstige verslaving, ernstige psychiatrische problematiek, agressie en intensieve zorgbehoevend.

Aanmelding voor opvang via WoerdenWijzer
E-mail: info@woerdenwijzer.nl
Tel: 0348-428600 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur)
Whatsapp: 06-20094736
Website: www.woerdenwijzer.nl
Bezoekadres: Stadhuis Woerden, Bleek 10.

Meer informatie?
Mail: info@weeshuiswoerden.nl
Website: www.weeshuiswoerden.nl
Tel: 0348-419657.

John & Corrie Tamerus
Beheerdersechtpaar Jeugd & Opvanghuis de Meerpaal
locatie Jeugd & Opvanghuis de Meerpaal
Havenstraat 6
3441 BJ Woerden

Irene Kasius 
beheerder – begeleider KTC de Meerpaal
locatie KTC de Meerpaal
Achterstraat
Woerden