Opvang

Opvang
Sinds 1981 bied Stichting de Meerpaal begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen. Ongeacht ras, huidskleur of godsdienst willen wij mensen die even geen dak boven hun hoofd of thuis hebben, helpen hun weg terug te vinden naar een veilig plekje in onze maatschappij.

Hiervoor hebben we drie locaties met verschillende formules.

Voor de opvang werken we samen met het Leger des Heils.

Aanmelding voor opvang via WoerdenWijzer en/of Leger des Heils

Woerden Wijzer
E-mail: info@woerdenwijzer.nl
Tel: 0348-428600 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur)
Whatsapp: 06-20094736
Website: www.woerdenwijzer.nl
Bezoekadres: Stadhuis Woerden, Bleek 10.

Leger des Heils
Tel: 088-0657900
E-mail: mirjam.vis@legerdesheils.nl

Voor de tijdelijke opvang in een woonvorm voor jong (15+) en oud werken we samen met het Leger de Heils. Voor mensen die even rust, extra zorg of aandacht nodig hebben. Zorg op maat in de vorm van een aantal zelfstandige kamers, een gezamenlijke huiskamer, een hoofdbewoner en een werk / gespreksruimte voor de vrijwilligers en medewerkers.

Contact
Heeft u nog verder nog vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

John & Corrie Tamerus
(beheerdersechtpaar)
Havenstraat 6
3441 BJ Woerden
Tel. 0348-419657
e-mail: info@weeshuiswoerden.nl

Volg ons ook op facebook: http://www.facebook.com/pages/De-Meerpaal/333778593393977