Waarom OVErHOOP

Meer informatie www.overhoopkoffie.nl
OVErHOOP koffie is een initiatief van ’t Centrum Inloophuis en de Meerpaal in Woerden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer ‘mee te laten doen’. Werken aan herstel van het persoonlijke leven dat soms even overhoop ligt. Samen streven naar uitstroom richting een duurzame plek waarin werk en samenleving centraal staat.

Meedoen biedt Hoop
Wij richten ons op mensen aan de sombere kant van de samenleving die vaak met meerdere problemen tegelijkertijd worden geconfronteerd: geen werk, geen (stabiele) huisvesting, verslaafd, psychische problemen, schulden, geen sociaal netwerk. Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn, hebben baat bij ondersteuning op het gebied van dag- en werkritme. Zo kort als kan en zo lang als nodig. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. Werk biedt deelnemers weer perspectief op een zelfstandig bestaan: een eigen inkomen, een gestructureerd leven, sociale contacten en een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

OVErHOOP koffie de brug tussen zijlijn en samenleving
De OVErHOOP koffie onderneming biedt de deelnemers een brug tussen ‘de zijlijn’ en duurzaam participeren middenin de samenleving. Niet alleen een zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie op de arbeidsmarkt maar ook gewoon een razend interessante vakgebied.

OverHoop Giga Koffie

OVErHOOP koffie
Daar krijg je nooit genoeg van!