Jaarverslag

Hij komt uit donker Afrika, spreekt alleen Frans en heeft psychiatrische problemen. Langzaam maar zeker is hij in een isolement gekomen. Zeven dagen per week rond hetzelfde tijdstip drukt hij lang en doordringend op de bel. Dan blijft hij wachten, strak kijkend naar de bel. Als we de deur geopend hebben start het tweede deel van het dagelijkse ritueel. Stilzwijgend en nog steeds strak naar de bel kijkend overhandigd hij ons zijn plastic tasje met keurig schoongemaakte bakjes. We ruilen het voor ‘nieuwe’ bakjes gevuld met warm eten. Als we de bakjes zo in zijn plastic tasje hebben laten glijden verschuift zijn blik van de bel naar de inhoud van plastic tas. Ongeveer tien tot vijftien seconden kijkt hij kritisch  naar de inhoud zonder het verder aan te raken. Dan keert hij zich abrupt en mompelt ‘Au revoir’ oftewel ‘tot ziens’. Heel soms wil hij binnenkomen en krijgt hij een kop koffie in het inloophuis. Heel soms praat hij wat meer. Dan blijkt vaak dat hij wat bijzonders nodig heeft zoals zeep. Met kerst kregen we voor het eerst een glimlach te zien. Rond die tijd brengen mensen wel eens wat extra’s langs bij ‘de Meerpaal’. Een overtollig kerstpakket, een extra kerstbrood, een kalkoen…. We gaven hem één van deze extraatjes, een lekkere kerststol in een mooie glimmende rood met gouden doos. Dit keer bleef zijn blik veel langer hangen dat de gebruikelijke 10 seconden. En ja hoor… met een brede glimlach op zijn gezicht vertrok hij de duisternis in.

Het is maar één van de vele verhalen over de vaak bijzondere gebeurtenissen of mensen in de Meerpaal. Een belangrijke drijfveer is en blijft dat iedereen telt! En waarom? Omdat wij allen geloven in de liefde van God en de liefde tot onze naaste.

Matth. 25
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Met deze inleiding is uw nieuwsgierigheid misschien gewekt. U kunt de mee recente jaarverslagen vinden door op onderstaande linken te drukken.

Druk op deze link om bij het volledige jaarverslag te komen:

– Jaarverslag Meerpaal 2011
– Jaarverslag Meerpaal 2012
– Jaarverslag.Meerpaal 2013
– Jaarverslag Meerpaal 2014
Jaarverslag Meerpaal 2015
– Jaarverslag Meerpaal 2016
Jaarverslag Meerpaal 2017

Jaarverslag Meerpaal 2018