Woonruimte

Hellup!!!!

Matthijs Schmidt zoek dringend woonruimte. Hij woont inmiddels bijna 2 jaar op één van onze opvanglocaties in Woerden. In het begeleiden naar werktraject van koffiebranderij OVErHOOP heeft hij zich het afgelopen jaar snel ontwikkelt als inmiddels één van de beste barista’s en koffiebranders.

Gezien de snelle ontwikkeling van Matthijs moet verblijf in de opvanglocatie nu snel opgevolgd worden door een eigen woonruimte. Hij is dus op zoek naar iemand die hem in Woerden kan helpen aan een kamer, of kleine woning. Met de inkomsten kan hij maximaal 600 euro betalen. Matthijs verdient het als geen ander om nu geholpen te worden in deze volgende stap. Wie kan hem helpen??

Reageren naar Matthijs: 06-83120049 of matthijs.schmidt@hotmail.com

Reageren naar John of Corrie Tamerus 0348-419657 of john@weeshuiswoerden.nl