Een gift?

Na het lezen van deze website kun u natuurlijk gewoon weer verder surfen. U kunt ook beslissen om ons werk te steunen.  Hulp is altijd nodig. Met uw gift kunnen we nog meer doen.

De financiële steun aan al onze projecten en activiteiten vindt zo direct mogelijk plaats. De filosofie achter onze manier van helpen is dat elke euro die beschikbaar gesteld wordt voor het project of de activiteit waarvoor u kiest. oWij zorgen ervoor dat u gift ook daadwerkelijk en volledig bij het betreffende project of de betreffende activiteit terechtkomt.

De fiscus heeft Stichting de Meerpaal erkend als ANBI-instelling. Giften aan Stichting de Meerpaal zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.

U kunt uw gift overmaken op
IBAN:  NL 84 ABNA 0940 281 643 tnv stichting de Meerpaal

Volg ons ook op facebook: http://www.facebook.com/pages/De-Meerpaal/333778593393977