KTC de Meerpaal

KTC de MeerpaalHet KamerTrainingsCentrum (KTC) de Meerpaal is als 2e vestiging  gehuisvest in een prachtig pand in het hartje van de Woerdense binnenstad tussen de Voorstraat en de Achterstraat.  KTC de Meerpaal is opgericht als een leefgemeenschap en is een samenwerkingsverband met het Leger des Heils

Onze nieuwe kamertrainingscentrum bestaat uit een 5-tal sfeervolle kamers met gemeenschappelijke keuken, toilet en douche. Dit biedt ruimte voor privacy en voor saamhorigheid. In de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de woonkeuken, de keuken en het balkon, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

In oktober 2014 openden we definitief de deuren en is er naast de begeleider – coördinator plek voor 4 jongeren die nog een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Samen wonen ze in dit grote prachtige pand.

Op een aantal dagen per week wordt er met elkaar gegeten en aansluitend drinken we koffie. Regelmatig zijn we te vinden in het andere pand van de Meerpaal aan de Havenstraat 6, waar we soms mee eten in het Inloophuis of meehelpen met een van de vele activiteiten daar. Ook hebben we gezamenlijke activiteiten zoals woongroep vergaderingen, activiteitenavond en een bezinning. Buiten deze activiteiten om kennen we ons jaarlijkse woongroepuitje, om de vier weken een klussendag en elk jaar in het voorjaar een woongroep weekend. Dit, en alle ontmoetingen die spontaan ontstaan, maakt het woongroep leven juist zo leuk.

We vinden het belangrijk om er voor de ander te zijn en ook te genieten van het leven met elkaar. Enkele kernwoorden die ons als woongroep typeren zijn; humor, acceptatie, gelijkwaardigheid, spontaniteit en gezelligheid.

Opnamecriteria
Onze gast moet hulpbegeleiding accepteren, redelijk zelfstandig zijn, eigen bijdrage betalen en het huisreglement onderschrijven.

Contra-indicaties: Ernstige verslaving, ernstige psychiatrische problematiek, agressie en intensieve zorgbehoevend.

Meer informatie?
Mail: meerpaal@solcon.nl
Website: www.weeshuiswoerden.nl
Tel: 0348-419657.

John & Corrie Tamerus
Beheerdersechtpaar Jeugd & Opvanghuis de Meerpaal + KTC de Meerpaal
locatie Jeugd & Opvanghuis de Meerpaal
Havenstraat 6
3441 BJ Woerden

Janneke van der Maas 
beheerder – begeleider KTC de Meerpaal
locatie KTC de Meerpaal
Achterstraat 8-A
3441 EH Woerden