Jan Smit hoofdrolspeler bij PIT Leger des Heils

In PiT gaat het Leger des Heils op zoek naar de kern van het leven. Dit doen ze aan de hand van grote levensthema’s als Liefde, God, Bestemming, Tegenslag en Geluk. Onderwerpen waar elke Nederlander mee te maken heeft. 

Een dwarsdoorsnede van de samenleving komt aan het woord. Zij geven een verfrissende blik op het onderwerp. Ook gaat presentator Chris Segers gaat langs bij mensen die, door wat ze in hun leven hebben meegemaakt, iets kunnen zeggen of laten zien over deze thema’s. 

In deze opname is ons Leger des Heils werkbegeleider OVErHOOP koffiebranderij – Koffiebar BArISTA’S, Jan Smit de hoodrolspeler.

Meer weten over PIT… volg deze link