Aanmelden voor de avondmaaltijd

De laatste lockdown vanwege corona ligt alweer een aantal maanden achter ons. Maatregelen zijn vervallen, geen mondkapjes, geen 1,5 meter.
We zijn nog een tijdje voorzichtig geweest in het inloophuis, maar sinds het begin van deze maand zijn weer meer mensen welkom voor de avondmaaltijd. Daarom hebben we nu ook besloten dat mensen zich zelf weer kunnen aanmelden voor een maaltijd. Je hoeft dus niet meer uitgenodigd te worden. We koken 3 à 4 keer in de week voor maximaal 16 tot 20 personen. Aanmelden kan op ons telefoonnummer 0348-434053 (evt je naam, telefoon en wanneer je wilt mee-eten inspreken op de voicemail) of direct in het inloophuis zelf. Om iedereen die dat wil de kans te geven een keer aan te schuiven hanteren we de regel dat iedereen één keer per week mag mee-eten, tenzij anders afgesproken met onze coördinator.