ANBI informatie

ANBI — Sounds of Change

Per 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren. Met ingang van 1 januari 2021 moet dit via een standaardformulier gepubliceerd worden.

Link naar wettelijk verplicht standaardformulier ANBI 2020. 

Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens ook nog even gewoon onder elkaar vinden.

Naam ANBI:
Diaconale Stichting Jongeren Ontmoetings- en Advies Centrum (JOAC)

RSIN:  Deze afkorting staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 007922243

Kamer van Koophandel nr: 41184393

Post- of bezoekadres: Hogewoerd 3A-1, 3441 BE Woerden

E-mail adres : info@inloophuiswoerden.info

Telefoonnummer: 0348-434053

Doelstelling‘Vanuit de liefde van Christus hulpverlening bevorderen ten dienste van een ieder die op haar een beroep doet.’

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:
‘t Centrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen van jong tot oud. Een plaats voor iedereen die houdt van:
gezelligheid
– spelletjes
– een gezamenlijke maaltijd
– een huiselijke sfeer
– persoonlijke aandacht

Met uitzondering van de maandagen is het Inloophuis de gehele week geopend van ongeveer 10.00 uur ’s morgens tot ongeveer 22.30 uur ’s avonds.  Iedereen is welkom en gedurende de openingstijden is er volop gelegenheid voor een bak koffie, thee of wat fris. Rond het middaguur wordt een lunch verzorgd en ’s avonds een diner voor maximaal 30 personen. Het geserveerde eten en drinken wordt  bewust tegen zo laag mogelijke prijzen aangeboden.

Het inloophuis organiseert ook maandelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld een bowlingavond, een bingo avond of een ander origineel evenement.

Het inloophuis mag zich verheugen in een steeds groter wordende bekendheid zowel in Woerden als in de directe omgeving. De bekendheid wordt bevorderd door het uitbrengen van een kwartaalblad genaamd De Centraal, een website www.weeshuiswoerden.nl en maatschappelijke stages die op hun beurt weer veel mond op mond reclame maken.

Belangrijke ontwikkeling is de intensieve samenwerking met stichting de Meerpaal en het Leger des Heils. In gezamenlijkheid richten we ons daarbij op:
a. Opvang tijdelijk dak en thuislozen en begeleid wonen (permanent beschikbaarheid van circa 15 bedden)
b. Exploitatie van een Inloophuis voor maaltijdvoorziening en activiteiten begeleiding
c. Exploitatie 2e hands kledingwinkel (Kerk in de Buurtwinkel) met name bedoeld voor het herkennen van verborgen armoede en het bereikbaar maken van hulp voor die doelgroep.
d. Exploitatie Koffiebranderij OVErHOOP en koffiebar BArISTA’s als begeleiden naar werkproject.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

– Marc Angenent (voorzitter)
– Marielle Amahorseya (secretaris)
– Margriet van Buren (penningmeester)
– Gert van Drie (lid)
– Iet Schouten (lid)

BeloningsbeleidDe stichting werkt als uitgangspunt met part time betaalde krachten in de rol van coördinatoren en met vrijwilligers in de rollen van kookvrijwilligers en gastvrouw – gast heer. In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligersvergoeding binnen de kaders van vigerende wet en regelgeving en altijd ondersteund door een vrijwilligerscontract.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden:
De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag.

Financiële verantwoording :
De financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag.

Volg de link voor het Jaarverslag 2023