Helpen

Helpen met kleding?
De Kerk In De Buurtwinkel kan altijd hulp gebruiken. Kwaliteitskleding en schoenen zijn altijd welkom en kunnen gedurende de openingstijden afgegeven worden in de winkel.

Helpen als vrijwilliger?
Een vrijwilliger in de KIDB winkel is iemand die om mensen geeft en oog heeft voor hen die tussen wal en schip dreigen te komen. Vanuit christelijke naastenliefde houdt hij of zij van de verschillen tussen mensen, respecteert de eigenheid van onze klanten en is nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de KIDB winkel en de andere activiteiten in het oude Weeshuis. Onze vrijwilligers zijn herkenbaar aan het feit dat ze oog hebben voor hun medemens vanuit allerlei invalshoeken. Het gaat daarbij om zaken zoals een luisterend oor, een vriendelijke blik, een schouderklop en een opbeurend woord. Onze vrijwilligers zijn mensen die een gesprek aangaan met de klanten om ze te laten merken dat ze er mogen zijn. Onze vrijwilligers zien wat er gedaan kan worden op organisatorisch, relationeel of praktisch vlak en zijn herkenbaar aan het feit dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Omdat we geloven in verschillende kwaliteiten en capaciteiten van zowel gasten als vrijwilligers kennen we vier profielen vrijwilligers:

  1. de      KIDB winkel vrijwilliger
  2. de      KIDB uitvoerend en klussen vrijwilliger
  3. de      KIDB stagiaire vrijwilliger

Een vrijwilliger van de KIDB winkel is bereid om twee keer per jaar een workshop te volgen om zo beter toegerust te raken voor zijn of haar taak.

Interesse?
U krijgt een intakegesprek met één van de coördinatoren van de KIDB winkel. Tijdens dat gesprek wordt informatie uitgewisseld en de mogelijkheden als vrijwilliger. Omdat we geloven dat ieder mens zijn of haar eigen kwaliteiten, talenten en bediening heeft zoeken we gezamenlijk naar een passende rol. Hierop volgt het proefdraaien voor een periode van twee maanden waarna een beslissing wordt genomen over de inzet als vrijwilliger.

Voor meer informatie……
kunt u contact opnemen met één van de KIDB coördinatoren

–       Maaike van Oosterom bereikbaar via e-mail KIDBwinkel@gmail.com
–       John Tamerus, bereikbaar op telefoon 0348-419647 of e-mail meerpaal@solcon.nl

Volg ons nu ook op facebook http://www.facebook.com/KerkInDeBuurtwinkel