Tien jaar post

Tien jaar ongeopende post!

Eén van onze gasten vroeg om hulp. Door omstandigheden was hij al jaren niet meer in staat om zijn post te ordenen met alle gevolgen van dien. Stapels rekeningen, aanmaningen, (dreig)brieven en nog veel meer. Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat je in een land als Nederland gigantisch in de problemen komt als je jarenlang geen post meer opent en bekijkt.

 


De oplossing!

Vaak is de eerste stap het moeilijkst. Hoe kom je door zo’n enorme berg post heen. Wat is er belangrijk en wat kan gewoon weggegooid worden. Waar moet direct wat mee gedaan worden en waar kan nog wel even mee worden gewacht. De eerste stap is alles doornemen, sorteren en in mappen doen. Drie potige jonge dames die waren gemobiliseerd door de jeugd diaken van de Hervormde kerk in Woerden sloten zich een lange avond op.  De enorme stapel achterstallige post werd open gemaakt, geordend en voor zover mogelijk afgehandeld.

En ja….. Zo simpel is het. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is het overgrote deel van de man z’n problemen opgelost.