Helpen

Helpen met of in het inloophuis?  IMG-20160427-WA0007
We kunnen altijd hulp gebruiken. We zoeken permanent vrijwilligers. We zoeken permanent bedrijven of particulieren die een thematische avond of middag willen sponsoren. Kortom als u wilt helpen dan kan dat op veel manieren. Ons mooto is ook hier Met elkaar, voor elkaar.

Helpen als vrijwilliger?
Een vrijwilliger in het inloophuis is iemand die om mensen geeft. Onze vrijwilliger houdt van de verschillen tussen mensen, respecteert de eigenheid van onze gasten en is nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het inloophuis. Onze vrijwilligers zijn herkenbaar aan het feit dat ze oog hebben voor hun medemens vanuit allerlei invalshoeken. Het gaat daarbij om zaken zoals een luisterend oor, een vriendelijke blik, een schouderklop en een opbeurend woord. Onze vrijwilligers zijn mensen die een gesprek aangaan met de gasten om ze te laten merken dat ze er mogen zijn. Onze vrijwilligers zien wat er gedaan kan worden op organisatorisch, relationeel of praktisch vlak en zijn herkenbaar aan het feit dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Omdat we geloven in verschillende kwaliteiten en capaciteiten van zowel gasten als vrijwilligers kennen we vier profielen vrijwilligers:

  1. de kook                vrijwilliger
  2. de barista            vrijwilliger
  3. de uitvoerend     vrijwilliger
  4. de stagiaire         vrijwilliger

Een potentiële vrijwilliger….
krijgt een intakegesprek met één van de coördinatoren. Tijdens dat gesprek wordt informatie uitgewisseld en de mogelijkheden als vrijwilliger. Omdat we geloven dat ieder mens zijn of haar eigen kwaliteiten, talenten en bediening heeft zoeken we gezamenlijk naar een passende rol. Hierop volgt het proefdraaien voor een periode van twee maanden waarna een beslissing wordt genomen over de inzet als vrijwilliger.

Voor meer informatie……
kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren E info@inloophuiswoerden.info T 0348-434053

  • Tessy Roetink, coördinator-werkbegeleider Leger des Heils M 06-25765514
  • Anna Visser, coördinator-werkbegeleider Leger des Heils M 06-25765514
  • Corrie en John Tamerus, beheerdersechtpaar Weeshuis Woerden T 0348-434053

Volg ons op facebook: http://www.facebook.com/pages/Inloophuis-t-Centrum-Woerden/331484296953415