Een gift?

Na het lezen van deze website kun u natuurlijk gewoon weer verder surfen. U kunt ook beslissen om ons werk te steunen.  Hulp is altijd nodig. Met uw gift kunnen we nog meer doen. De financiële steun aan al onze projecten en activiteiten vindt zo direct mogelijk plaats. De filosofie achter onze manier van helpen is dat elke euro die beschikbaar gesteld wordt voor het project of de activiteit waarvoor u kiest. oWij zorgen ervoor dat u gift ook daadwerkelijk en volledig bij het betreffende project of de betreffende activiteit terechtkomt. De fiscus heeft Stichting de Meerpaal erkend als ANBI-instelling. Giften aan Stichting de Meerpaal zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.

U kunt uw gift overmaken op IBAN:  NL 84 ABNA 0940 281 643 tnv stichting de Meerpaal

Periodieke giften kunnen voor u als gever belastingtechnisch maar natuurlijk ook voor ons als organisatie heel interessant zijn. Die zijn van de eerste tot en met de laatste euro aftrekbaar.

Máár: er is pas sprake van een periodieke gift als je van te voren vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel. Je moet de periodieke gift vastleggen. Download daarvoor een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Vul hem in en stuur hem op naar het goede doel ( info@weeshuiswoerden.nl ). Wij vullen de rest in en sturen de overeenkomst terug. Bewaar deze in je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen. Een periodieke gift is een optie voor schenkingen vanaf een paar tientjes per jaar.

Volg ons ook op facebook: http://www.facebook.com/pages/De-Meerpaal/333778593393977