Een gift?

Na het lezen van alle verhalen kun u natuurlijk gewoon weer verder surfen. U kunt ook beslissen om het werk van de Kerk In De Buurtwinkel te steunen.  Hulp is altijd nodig. Met uw gift kunnen we nog meer doen. Nog meer mensen helpen

De KIDB winkel is een gezamelijke initiatief van stichting de Meerpaal en ’t Centrum, inloophuis(stichting JOAC).  De fiscus heeft Sticbeide stichtingen erkend als ANBI-instelling. Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.

U gift is welkom op
IBAN:  NL 84 ABNA 0940 281 643 tnv stichting de Meerpaal

of

Uw  gift is welkom op
IBAN: NL44 INGB 0000 184789 tnv Diakonale Stichting JOAC.

Bedankt voor uw hulp!