Veranderingen in het Weeshuis Woerden

De komende maanden gaan er een aantal dingen veranderen in het Weeshuis Woerden. Afgelopen jaar zijn we op de werkvloer al begonnen om de verschillende activiteiten, zoals het Inloophuis, de 2e hands kledingwinkel, de koffiebranderij en het koffiebarretje meer in samenhang te gaan organiseren. Daarnaast willen we het ook financieel aantrekkelijker maken.

De laatste maanden is hierover intensief overleg geweest tussen Stichting de Meerpaal/het JOAC en het Leger des Heils. Overleg met de vraag of er zo’n win-win te vinden is en wat dit gaat betekenen?  

In gezamenlijkheid is er een eerste plan uitgewerkt waarmee deze doelstellingen realistisch en haalbaar lijken.  In de praktijk komt het neer op het feit dat er van maandag tot en met zaterdag een professional van het Leger des Heils aanwezig is die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse coördinatie van alle activiteiten. Activering, begeleiden naar werk en vrijwilligerswerk komen op die manier veel meer in samenhang en zichtbaar is er elke dag een professional die zorg voor planning, organisatie, begeleiding en coaching.

Financieel een rekensom waarbij er sprake is van minder inzetbare uren maar waar we er wel voor willen zorgen dat er van maandag t/m zaterdag een professional van het Leger des Heils aanwezig is vanuit één afdeling van het Leger des Heils van waaruit dit georganiseerd wordt. Met ingang van 1 februari 2023 gaan we hier in gezamenlijkheid mee starten en vallen de professionals van het Leger des Heils onder 50/50 workcenter. 

Anders samenwerken betekent als vanzelfsprekend ook een verandering van hun huidige taak-functieomschrijvingen. Over deze verandering van taken en rollen is uitgebreid gesproken met zowel de huidige coördinator Inloophuis Desiree van de Vendel als met de huidige werkbegeleider koffiebranderij en koffiebar Simone Westert. Minder inzetbare uren betekent immers kritisch kijken naar wat nog wel en wat niet meer opgepakt kan gaan worden, of op een andere wijze kan worden ondervangen.

Met zeer veel pijn in haar hart heeft Desirée moeten besluiten haar taken per 1 februari neer te leggen en op zoek te gaan naar een andere functie omdat een aantal taken die zij nu vervult noodgedwongen op een andere manier weggezet zullen moeten worden vanwege de teruggang van het totaal inzetbare uren. Ook Simone heeft aangegeven dat de gekozen richting in combinatie met de 32 uur die zij daarbij werkt niet ziet zitten. Zij zal om die reden ook 50|50 Coffee per 1 februari verlaten.

In verband met het vertrek van Desiree zal er met ingang van 1 februari een tijdelijke kracht aangesteld worden die enerzijds een aantal van haar taken zal overnemen en anderzijds gaat helpen om de verdere details van deze nieuwe vorm van samenwerking samen met stichting JOAC en de Meerpaal verder uit te werken. Het Leger des Heils zal ook de plek van Simone gaan vervangen, in eerste instantie vanuit de eigen organisatie.

Onze bezoekers, gasten, vrijwilligers en klanten zullen in eerste instantie vooral merken dat Desiree niet langer werkzaam is binnen het inloophuis en Simone bij 50|50 Coffee. Van de overige organisatorische veranderingen zal dat voorlopig minder zijn omdat veel achter de schermen uitgewerkt gaat worden. Toch zullen we u en jullie in de komende weken en maanden via de nieuwsbrief, de website en facebook mee blijven nemen over de veranderingen.

Als u vragen heeft kunt u altijd terecht bij onze professionals van het Leger des Heils of het beheerdersechtpaar Corrie en John Tamerus.