Een gift?

’t Centrum staat als inloophuis bol van de activiteiten. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers. Toch is er ondanks alle steun ook veel geld nodig om alles draaiend te kunnen houden. Daarbij hebben we uw hulp nodig.

De fiscus heeft ’t Centrum inloophuis erkend als ANBI-instelling. Giften aan ’t Centrum zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.

Uw  gift is welkom op IBAN: NL44 INGB 0000 184789,
tnv Diakonale Stichting JOAC.

Bedankt voor uw hulp!

Periodieke giften kunnen voor u als gever belastingtechnisch maar natuurlijk ook voor ons als organisatie heel interessant zijn. Die zijn van de eerste tot en met de laatste euro aftrekbaar.

Máár: er is pas sprake van een periodieke gift als je van te voren vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel.

Je moet de periodieke gift vastleggen. Download daarvoor een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Vul hem in en stuur hem op naar het goede doel ( info@inloophuiswoerden.info ). Wij vullen de rest in en sturen de overeenkomst terug. Bewaar deze in je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen.

Een periodieke gift is een optie voor schenkingen vanaf een paar tientjes per jaar.