Een gift?

’t Centrum staat als inloophuis bol van de activiteiten. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers. Toch is er ondanks alle steun ook veel geld nodig om alles draaiend te kunnen houden. Daarbij hebben we uw hulp nodig.

De fiscus heeft ’t Centrum inloophuis erkend als ANBI-instelling. Giften aan ’t Centrum zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.

Uw  gift is welkom op IBAN: NL44 INGB 0000 184789,
tnv Diakonale Stichting JOAC.

Bedankt voor uw hulp!

Volg ons op facebook: http://www.facebook.com/pages/Inloophuis-t-Centrum-Woerden/331484296953415