Jan Jans, directeur Leger des Heils Midden-Nederland, nam vandaag afscheid.

Jan Jans, directeur Leger des Heils Midden-Nederland nam vandaag afscheid. Hij gaat met vroeg pensioen. Achter de schermen was hij voor het Inloophuis, de opvang, de 2e hands kledingwinkel en de koffiebranderij de man die zorgde voor een bijzondere vorm van samenwerking tussen het Leger des Heils en ons.

“Zie de mens’ was het centrale thema rond zijn afscheid. Als er iemand was die dat in de 35 jaar dat hij bij het Leger des Heils werkte in de praktijk wist te brengen was hij het wel. Een bijzondere, bescheiden leider die iedereeen het gevoel kon geven belangrijk te zijn. Tijdens een mooie bijeenkomst kreeg hij ook een Koninklijke onderscheiding.

Op het scherm tijdens zijn afscheid verscheen ook ons koffiebarretje met daarop Gerard en Williejanne.

Jan bedankt voor alles, we gaan je ontzettend missen maar wensen je alle goeds en Gods zegen toe.