Jaarverslag Meerpaal online

Vz. Marc Angenent

Het jaarverslag de Meerpaal 2018 staat online.  Met het jaarverslag wil het bestuur transparant aan iedereen die daarin geïnteresseerd is vertellen wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van de Meerpaal. Het financiële jaarverslag, oftewel de jaarrekening, is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. In een jaarverslag legt het bestuur daarmee verantwoording af over het beleid dat ze in het betreffende jaar heeft gevoerd. Het bevat een voorwoord van de voorzitter Marc Angenent, een profiel van stichting de Meerpaal, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie.

Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd. Een jaarverslag van een vereniging of stichting is bestemd voor leden en donateurs maar ook voor de gemeente (subsidie), adverteerders, sponsors, subsidiegevers, financierders en andere belangstellenden.

Onder het kopje jaarverslag de Meerpaal kunt u alle jaarverslagen van de afgelopen jaren terugvinden. Onder de volgende link het pas door het bestuur goedgekeurde jaarverslag van 2018.

Jaarverslag Meerpaal 2018