3e pand voor opvang

RijnhuisVier handtekeningen bevestigden het heugelijke feit dat de Meerpaal haar derde pand in gebruik gaat nemen voor mensen die om wat voor reden ook een rustig plekje en onderdak nodig hebben. Een ‘time out’.

Sinds 1981 biedt Stichting de Meerpaal begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen. Ongeacht ras, huidskleur of godsdienst worden mensen die even geen dak boven hun hoofd of thuis hebben, geholpen hun weg terug te vinden naar een veilig plekje in onze maatschappij. Hiervoor waren al locaties in gebruik met verschillende formules. Met het derde pand hoopt het bestuur van de Meerpaal weer beter te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag om tijdelijk onderdak en opvang.

Samen met één van de eigenaren zetten de voorzitter, penningmeester en secretaris hun handtekening onder het contract. In de komende maanden zal het prachtige pand aan de Leidsestraatweg (aan de Rijn)  klaar gemaakt gaan worden voor haar nieuwe bestemming.